เขี้ยวหมูตัน


ได้มาจากในป่าจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว  เก็บรักษาอย่างดีไม่เคยนำมาใช้งาน  ไม่เคยนำาไปลงอักขระคาถาอาคมใดๆทั้งสิ้น
phommuni
16 ส.ค. 55 07:30:24