คะแนนดอกบัว
เป็นคะแนนความน่าเชื่อถือของท่านสมาชิกแต่ละท่านไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ทุกครั้งที่มีธุรกรรมการซื้อ/การขายเกิดขึ้น ท่านจะมีสิทธิ์ให้คะแนนอีกฝ่ายหนึ่งท่านละ 1 ครั้ง โดยการให้คะแนนนี้เป็นลักษณะการให้เครดิตกับอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นคะแนนความน่าเชื่อถือของสมาชิกแต่ละท่านจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของท่านสมาชิกในสังคมแห่งนี้
วิธีการให้คะแนนความน่าเชื่อถือ
วิธีการให้คะแนนความน่าเชื่อถือ จะแบ่งเป็นของผู้ขายและของผู้ซื้อ โดยเกณฑ์การให้คะแนนผู้ขายจะมีทั้งหมด 3 หลักเกณฑ์ คือ
  • คุณภาพของสินค้า
  • ระยะเวลาในการส่งของ และ การบรรจุหีบห่อ
  • อัธยาศัย
และเกณฑ์การให้คะแนนผู้ซื้อจะมีทั้งหมด 2 หลักเกณฑ์ คือ
  • ความตรงต่อเวลาในการโอนเงิน
  • อัธยาศัย
โดยท่านสมาชิกจะสามารถเลือกจำนวนดอกบัวที่เหมาะสมกับผู้ขายหรือผู้ซื้อที่ท่านทำการซื้อขายด้วย เพียงท่านทำการคลิกตามตัวอย่าง

ตัวอย่างระบบแสดงคะแนน

การขาย

การซื้อ
การขาย

การซื้อ
ตัวอย่างการให้คะแนนความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับจำนวนดอกบัว


คะแนน (จำนวนดอกบัว) ยิ่งมากยิ่งดี เพราะแสดงว่าสมาชิกมีความน่าเชื่อถือมากในแต่ละหลักเกณฑ์ โดยคะแนน (จำนวนดอกบัว) ที่ท่านได้รับจะเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งระบบจะทำการคำนวณใหม่ทุกครั้งที่ท่านทำการซื้อขายและการเก็บข้อมูลจะเป็นข้อมูล 1 ปีล่าสุดเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น การคำนวณคะแนน (จำนวนดอกบัว) ในวันที่ 9 ม.ค. 2553 จะเป็นคะแนนรวมเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2553 จนถึง 9 ม.ค. 2553

นอกจากคะแนนความน่าเชื่อถือตามที่กล่าวข้างต้น ทางเว็บยังมีคะแนนความพอใจโดยรวม ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
คะแนนเปลวเทียน
เป็นคะแนนความพึงพอใจซึ่งท่านสามารถให้ต่อสมาชิกท่านอื่นๆ เพื่อแสดงความพึงพอใจของท่านที่มีต่อบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น (พอใจ) หรือ (ไม่พอใจ) โดยจำกัดให้สามารถให้คะแนนกับผู้อื่นได้ 1 คะแนนต่อวัน

ยกตัวอย่าง เช่น
  • ให้คะแนน กับสมาชิกที่มีการเขียนตอบกระทู้ดี น่าสนใจ
  • ให้คะแนน กับสมาชิกที่มีพระสวยๆหายากมาโชว์อยู่บ่อยๆ
  • ให้คะแนน กับสมาชิกที่มีความจริงใจในการลงประมูลพระ
  • ให้คะแนน กับสมาชิกที่ใช้คำไม่สุภาพ หรือใช้อารมณ์ในการตอบกระทู้
ตัวอย่างคะแนนเปลวเทียน
คะแนนเปลวเทียน (ความพึงพอใจ)
ความหมายของเปลวเทียนสีต่างๆ
0-10
คะแนน
10-50
คะแนน
51-100
คะแนน
101-200
คะแนน
201-300
คะแนน
301-400
คะแนน
401-500
คะแนน
501-600
คะแนน
601-700
คะแนน
701-800
คะแนน
801-900
คะแนน
901-1000
คะแนน
1001-1500
คะแนน
1501-2000
คะแนน
มากกว่า 2000
คะแนน
ท้ายที่สุดเพื่อให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขายในเชิงพรรณนาก่อนการตัดสินใจ ทางสรณะดอทคอมยังมีเว็บบอร์ดเพื่อติชม ผู้ซื้อผู้ขายนั้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ติชม
จะเป็นการเขียนข้อความติชม โดยท่านจะมีสิทธิ์ติชมอีกฝ่ายหนึ่งตามที่ท่านต้องการ (ไม่จำกัดจำนวน) กรุณาดูตัวอย่างทางด้านล่าง

ตัวอย่างการ ติชม

ท้ายที่สุดนี้ทางเว็บหวังว่า คะแนนความน่าเชื่อถือ, คะแนนความพึงพอใจ และการติชม จะช่วยให้ทางสมาชิกสามารถที่จะใช้วิจารณญาณของตนเองในการติดต่อ ซื้อขาย/ประมูลกับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสร้างสังคมออนไลนที่ยั่งยืนขึ้นที่นี่ สรณะดอทคอม